FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  

  

  

 

 
 
 

Zahvaljujući stručno osposobljenom timu i kvalitetnim softverskim rešenjem nudimo vam komplet knjigovodstvenu i računovodstvenu uslugu.

 
 
 
 
 
 
 
Tumačenje propisa iz okvira ekonomsko finansijskog poslovanja.

Zastupanje ispred finansijskih organa za kontrolu.
 
 
Kurirska služba
 
U dogovoru sa Vama na raspolaganju vam je naša kurirska služba.


 
Kompjuterska obrada podataka, Dnevno ažuriranje,
 
Dnevno štampanje dokumentacije, mogućnost slanja
dokumentacije
e - mailom.

 

Osnivanje preduzetnicke radnje

Besplatna pravna pomoć prilikom registracije preduzetničke radnje za buduće klijente.

 

 
Šifarnici
 
Šifre plaćanja 2014
 
Šifarnik delatnosti 2010
 
Šifarnik opština
 
Šifarnik zanimanja i stručne spreme
 
Šifarnik skola
 
Šifarnik stepena stručne spreme
 
Šifarnik posebnih znanja i veština
 
Šifarnik faktora otežanog zapošljavanja
 
Šifarnik razloga prestanka radnog odnosa
 
Šifarnik vrste prava koja ostvaruju nezaposlena lica
 
Šifarnik razloga prestanka korišćenja prava
koja ostvaruju nezaposlena lica
 
Šifarnik država
 


 

 

 

 
  Naša agencija Vam nudi sledeće usluge:

- vođenje glavne knjige,
 

- vođenje analitičkih knjigovodstava,
 

- izrada kalkulacija maloprodajnih i

  veleprodajnih cena,
 

- vođenje trgovačke i KEPU knjige,
 

- vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a,
 

- izrada svih obračuna propisanih zakonom...
 

- obračun zarada za radnike, osnivače i

  vlasnike, - neto, bruto, porezi i doprinosi,

  obustave iz neto plata kroz realizaciju

  administrativnih i/ili sudskih zabrana,
 

- obračun svih naknada zarada,
 

- obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih,
 

- obračun naknada po ugovorima o delu,

  privremenim i povremenim poslovima i slično,
 

- obračun zakupnina, kapitalnih dobiti,
 

- vođenje analitičkog knjigovodstva zarada,
 

- izrada svih propisanih obrazaca za zarade i

  obračune drugih naknada,
 

- vođenje evidencija o svim isplatama, a u svhu

  izrade PPP obrasca...

 Obaveštenje zaposlenom
u vezi zabrane zlostavljanja